این مؤسسه در سال 1365 با نام مؤسسه خیریه درمانی ثامن الائمه (ع) با شماره ثبت 223 درقالب یک سازمان مردم نهاد وباانگیزه کاهش ورفع بخشی از مشکلات بهداشتی ودرمانی مردم مناطق محروم جنوب استان کرمان (شهرستان های جیرفت وکهنوج ) فعالیت خودراآغاز کرد.نظربه اینکه دردهه اول انقلاب اسلامی باکمبود امکانات بهداشتی ودرمانی وهمچنین فقدان پزشک متخصص ایرانی در مناطق محروم استان ازجمله شهرستانهای جیرفت وکهنوج (که اکنون 7شهرستان راشامل می شوند) مواجه بودیم به طوری که پزشکان متخصص هندی وبعضاً پاکستانی درتنها بیمارستان جنوب کرمان (بیمارستان آیت ا... کاشانی) مشغول به کار بودند وبرابر مقررات نمی توانستندخارج ازوقت اداری وخارج ازبیمارستان فعالیت نمایند ، هیئت مؤسس تصمیم گرفتند که درقالب یک مؤسسه خیریه درمانی کارارائه خدمات پزشکی را تسهیل نمایند ازاینرواین مؤسسه رادرقالب خیریه درمانی ثامن الائمه بنیان نهادند.دربدو فعالیت با هماهنگی ومساعدت شبکه بهداشت ودرمان اقدام به راه اندازی کلینیک تخصصی دریک ساختمان استیجاری نمودند که درآنجا تعدادی ازپزشکان متخصص درخارج ازاوقات اداری وباتعرفه دولتی به ویزیت بیماران می پرداختند. درادامه باتوجه به استقبال مردم ودرجهت تسهیل دسترسی وتوزیع برابراقلام داروئی اقدام به تأسیس داروخانه درشهرجیرفت وسپس بخشهای ساردوئیه ،محمدآباد مسکون ،عنبرآباد،مردهک وبلوک نمودیم.خوشبختانه این فعالیتها که منشأ خدمات بسیار خوبی شده بودند تا سال 1371 دربخشهای اطراف ودرشهر جیرفت تا سال 1375 ادامه داشت.دراین مدت به برکت اقدامات مؤثروتوسعه ای نظام جمهوری اسلامی ایران تعداد فارغ التحصیلان ایرانی افزایش وبه مرورجایگزین اتباع خارجی شدند وعملاً به دلیل عدم نیاز وطرح ضوابط ومقررات جدید دانشگاه علوم پزشکی کلینیک تخصصی راتعطیل وبه درمانگاه تقلیل دادیم وداروخانه ها که بامالکیت مؤسسه وحضور مسئول فنی کار می کردند رابه فارغ التحصیلان داروسازی واگذار کردیم.این مؤسسه درسال 1375 با تغییرات اساسی درحوزه فعالیتها،نام درمانی راحذف وبااهداف چندگانه درحوزه امور اجتماعی (بیشترحوزه فعالیتهای بهزیستی) ،امورفرهنگی وآموزشی وهمچنین حوزه بهداشت ،درمان وسلامت به فعالیتش ادامه داد ودراساسنامه نیزبه همین شکل مصوب گردید. درگام نخست به دلیل نبود فضاهای فیزیکی مناسب به خصوص فقدان مجموعه پزشکی متخصص ومتمرکز مقررشد باخرید زمین مناسب درمرکز شهراقدام به احداث نخستین ساختمان پزشکان متخصص بازیربنای حدود 2800 مترمربع در4 طبقه شامل: بخشهای آزمایشگاه ،تصویربرداری ،درمانگاه شبانه روزی ،داروخانه ،بینایی سنجی ،شنوایی سنجی ومطب های تخصصی (بامشارکت تعدادی ازپزشکان) گردد. لازم به ذکر است این پروژه درسال 1384 به بهره برداری رسید. همچنین دراین مدت فعالیت درحوزه امور اجتماعی آغاز وبامجوز سازمان بهزیستی خدماتی ارائه ودرسال 1382 طی قراردادی مجوز تأسیس خانه کودک ونوجوان بی سرپرست وبدسرپرست (دخترانه) باظرفیت 25 نفراخذ وکار پذیرش درساختمان استیجاری از اوایل سال 1383 آغاز ومرکز به طوررسمی شروع به کارنمود. همزمان بااین اقدام برای انجام کارزیربنایی تصمیم گرفته شد با تهیه زمین نسبت به احداث دومرکز نگهداری کودک ونوجوان (دخترانه وپسرانه ) اقدام عملی صورت گیرد.سپس عملیات اجرایی هردومرکز بازیربنای 700 مترمربع به طورموازی آغاز گردید،علیرغم وجود بدهی های معوقه ،به دلیل مستهلک وفرسوده بودن ساختمان استیجاری محل سکونت فرزندان ،واحد دخترانه تکمیل ودرشهریور ماه 1396 ازمکان استیجاری به ساختمان جدیدالاحداث نقل مکان کردند،ضمن اینکه کارساخت وساز دوطبقه ازواحد پسرانه به اتمام رسیده وبه محض آماده شدن طبقه سوم این مؤسسه آماده پذیرش کودکان بی سرپرست وبدسرپرست پسرانه نیزخواهد بود.لازم به ذکراست اززمان راه اندازی خانه کودک ونوجوان (دخترانه ) تاکنون بیش از یکصدنفرخدمات گرفته وبه دلایل مختلف ازجمله : ازدواج ،تحصیلات دانشگاهی و...با دستوراداره بهزیستی وطی مراحل قانونی ترخیص شده اند. درادامه فعالیتهای اجتماعی علاوه برموارد ذکرشده این مؤسسه کارارائه خدمات به 211 خانواده غیربازتوان تحت پوشش بهزیستی نیزعهده داربوده وبه تعداد زیادی خانوار بی بضاعت کمکهای موردی ازجمله تأمین جهیزیه فرزندان ،اهداءسبد کالای غذایی ،تهیه اقلام دارویی ودرمانی ،معرفی به کار،اشتغالزایی و...صورت گرفته است. درسال 1395 بخش آموزشهای اجتماع محور وپایگاه سلامت اجتماعی نیز آغاز به کارکرده ودرزمینه های آیین همسرداری ،مبارزه با خشم ،کودک آزاری ،طلاق ،اعتیاد ،حمایت ازکودکان کار،حقوق شهروندی ،اشتغال وغیره آموزش داده وباهمت اداره بهزیستی ادامه خواهد یافت. درحوزه مسائل فرهنگی نیز کاراحداث یک واحد فرهنگی ،مذهبی به وسعت 1250مترمربع دردوطبقه (هرطبقه 625 مترمربع) ازسالها قبل شروع وبه دلیل حجم زیاد فعالیتهای عمرانی وکمبود منابع مالی متأسفانه هنوزبه بهره برداری نرسیده است که امیدواریم با کمک های خیر وهمیشگی مردم عزیز هرچه سریعتر شاهد تکمیل وبهره برداری ازاین پروژه نیز باشیم .همچنین دربخش درمان به علت شیوع بی رویه بیماری های خاص ،علی الخصوص انواع سرطان درمناطق محروم جنوب استان کرمان واز آنجایی که این مؤسسه به طورمتمرکزفعالیتی درحوزه بیماری های خاص ندارد سعی کردیم رایزنی وبا امضاء تفاهم نامه های همکاری باسایر مؤسسات که به صورت تخصصی دراین مورد فعالیت دارند کارخدمات رسانی ودرمان بیماران را با معرفی واستفاده ازخدمات مؤسسات مذکور تسهیل وتسریع نماییم .

  • آدرس:جیرفت، بلوار جانبازان، نرسیده به چهارراه مصلی 

  • تلفن تماس: 3311039-0344

  • گفتگوی آفلاین
  • Follow on LinkedIn
  • Follow on Facebook
  • Follow on Telegram
  • Follow on Instagram

ما را دنبال کنید