مراقبت از یکدیگر در دوران کرونا

محبت مادرانه و پدرانه ما باعث می شود تا از فرزندانمان در مسیر زندگی متعهدانه حمایت نماییم.

محبت مادرانه و پدرانه ما باعث می شود تا از فرزندانمان در مسیر زندگی متعهدانه حمایت نماییم.همه ی ما این مهر را نسبت به افراد جامعه مان هم داریم و این روزها با ماسک زدن مراقب یکدیگریم.

تاریخ انتشار : 1399/05/27
تعداد بازدید:962

  • آدرس:جیرفت، بلوار جانبازان، نرسیده به چهارراه مصلی 

  • تلفن تماس: 3311039-0344

  • گفتگوی آفلاین
  • Follow on LinkedIn
  • Follow on Facebook
  • Follow on Telegram
  • Follow on Instagram

ما را دنبال کنید